På denna webbplats använder vi kakor (cookies). För att du skall kunna arbeta på webbplatsen måste du godkänna att vi får använda kakor. Vad är kakor? Jag förstår

Postbeskrivningar för webbapplikationen
Nedan finns PDF-filer med fem olika postbeskrivningar innehållande aktuella variabler. Vilka variabler som kan hämtas hem beror på vilken typ av tjänst ni beställt. Observera att de variabler som är skrivna i blå färg i postbeskrivningarna inte syns i sökresultatet i webbapplikationen men finns med i filen när uppgifterna hämtas hem. Namnet på filen som hämtas hem blir första delen av namnet på postbeskrivningarna nedan.
pdf-ikon Arbetsstalle_PostBeskr
pdf-ikon ArbetsstalleForetag_PostBeskr
pdf-ikon Foretag_PostBeskr
pdf-ikon ForetagHuvudarbetsstalle_PostBeskr
pdf-ikon Firma_PostBeskr
Postbeskrivningar för tillhörande API inklusive kategorier och variabler
Nedan finns PDF-filer med fem olika postbeskrivningar innehållande aktuella variabler. Vilka variabler som kan hämtas hem beror på vilken typ av tjänst ni beställt. Dessutom finns en beskrivning på hur Ni arbetar med kategorier och variabler.
pdf-ikon Arbetsstalle_PostBeskr_API
pdf-ikon ArbetsstalleForetag_PostBeskr_API
pdf-ikon Foretag_PostBeskr_API
pdf-ikon ForetagHuvudarbetsstalle_PostBeskr_API
pdf-ikon Firma_PostBeskr_API
pdf-ikon Arbeta_med_Kategorier_och_Variabler_i_APIet
PDF-filer
För att kunna läsa dokumenten behöver du Adobe Acrobat Reader. Programmet är gratis och kan laddas ner här.
pdf-ikon Hämta Adobe Acrobat Reader